Περιορισμοί λόγω νόσου Covid-19

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ COVID-19

Για την ασφάλεια όλων μας πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι περιορισμοί προκειμένου να επιβιβαστούν οι επιβάτες στο λεωφορείο:

Για τους ενήλικες:

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού με εμβολιασμό της δεύτερης δόσης τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν και από 1η Φεβρουαρίου 2022 πιστοποιητικό εμβολιασμού τρίτης δόσης σε περίπτωση που έχει λήξει το πιστοποιητικό της δεύτερης δόσης.

2. Πιστοποιητικό νόσησης.

3. Αρνητικό Rapid test τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών.

4. Αρνητικό Μοριακό τεστ τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών.

5. Αρνητικά Self-Test δεν γίνονται δεκτά.

Για ταπαιδιά:

1. Τα παιδιά 4 έως 17 ετών μπορούν να επιδείξουν αρνητικό self test τελευταίων 24 ωρών.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας ΚΝ95, Ν95, FFFP2 ή διπλή μάσκα (μία υφασμάτινη και μία χειρουργική) εντός του λεωφορείου.

Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν διαθέτουν τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν θα μπορούν να επιβιβαστούν στο λεωφορείο.

Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν έως ότου υπάρξει νέα ανακοίνωση από την Κυβέρνηση.